Závazná přihláška - smlouva
PŘEDMĚT:
ART IN PRAGUE 2024
Mezinárodní výstava v Praze

DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY:  21.8.-13.9.2024 v Praze
VERNISÁŽ: středa 21.8.2024 18h
LOCATION:  Galerie AMBIT, Jungmannovo nám. 753, Praha 1 - Nové město

dále je „Výstava“

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL:
PROSPIRIT s.r.o. v rámci projektu Aristaart
dále jen „Aristaart“

  Umělec vystavuje s Aristaart: poprvéopakovaně
  POPIS AUTORKÝCH DĚL:

  ZÁKLAD


  EXTRA

  REFERENT: Zuzana Křovákováother
  (kdo Vás kontaktoval)

  Umělec se touto přihláškou zavazuje k vystavení svých shora uvedených autorských děl
  na 8.ročníku Mezinárodní výstavy Aristaart: ART IN PRAGUE 2024 za podmínek níže uvedených.

  VÝSTAVNÍ POPLATEK:2 artworks 9.000Kč3 artworks 12.500Kč4 artworks 16.000Kč5 artworks 19.500Kč6 artworks 23.000Kč7 artworks 26.500Kč

  9.000Kč dvě díla (4.500Kč/1 dílo)
  3.500Kč za každé další dílo (max.5 dalších)

  BANKOVNÍ SPOJENÍ:
  GE MONETA Money Bank, a.s.
  č.ú.: 4545454545/0600
  (Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé Vaše jméno a příjmení a krátké info o sobě do katalogu)

  INFORMACE, TERMÍNY A ORGANIZAČNÍ POKYNY:
  Tato přihláška se stává platnou a účinnou až po úhradě výstavního poplatku a až na základě úhrady výstavního poplatku je místo na mezinárodní výstavě pro umělce 100% garantováno.
  Umělec zašle na email info@aristaart.cz podklady pro katalog ihned po odeslání přihlášky, pokud tak ještě neučinil. Umělec poskytne další součinnost, které bude nezbytná pro propagaci umělce, jeho děl i celé výstavy.
  Umělec na základě domluvy se zástupcem Aristaart
  na své náklady doručí na výstavu vybraná přihlášená autorská díla včas, v termínu sobota 17.8.2024 10-16h
  rovnou do Galerie AMBIT, Jungamnnovo náměstí 753, Praha 1, kde se výstava pořádá.
  V případě, že se umělec rozhodně nevystavovat a oznámí to Aristaart nejpozději do 20.7.2024, propadá Aristaart jen 50% z výstavního poplatku jako smluvní pokuta a náhrada škody za nedodržení této Smlouvy, pokud se Aristaart a Umělec nedohodnou jinak.
  V případě, že se umělec rozhodně nevystavovat a oznámí to Aristaart až po termínu 20.7.2024, propadá Aristaart 90 % z uhrazeného výstavního poplatku jako pokuta a náhrada škody za nedodržení této Smlouvy, pokud se Aristaart a Umělec nedohodnou jinak.
  Umělec bere na vědomí, že dopravu autorkých děl na výstavu a z výstavy si umělec zajistí na své náklady a riziko.
  Umělec bere na vědomí, že Aristaart není zodpovědná za jakékoliv poškození autorských děl.
  Umělec bere na vědomí a dává tímto souhlas Aristaart (PROSPIRIT s.r.o.) s nakládáním s osobními údaji Umělce v rámci a v souladu s GDPR zákonem.

  Děkujeme!
  Těšíme se na fantastickou spolupráci ve vesmíru umění!
  Těšte se na neopakovatelnou výstavu!

  , .


  Arista Art: