Závazná přihláška - smlouva

PŘEDMĚT:
ART IN PRAGUE 2023
Mezinárodní výstava v Praze

DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY:  7.7.-.22.8.2023
VERNISÁŽ: čtvrtek 7.7.2023 18h
LOCATION:  Galerie U Zlatého Kohouta, Michalská 3, Praha 1 - Staré město

dále je „Výstava“

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL:
PROSPIRIT s.r.o. v rámci projektu Aristaart
dále jen „Aristaart“

  Umělec vystavuje s Aristaart: poprvéopakovaně
  POPIS AUTORKÝCH DĚL:



  REFERENT: Zuzana KřovákováMirela Zukaljiný
  (kdo Vás kontaktoval)

  Umělec se touto přihláškou zavazuje k vystavení svých shora uvedených autorských děl
  na 7.ročníku Mezinárodní výstavy Aristaart: ART IN PRAGUE 2023 za podmínek níže uvedených.

  VÝSTAVNÍ POPLATEK:14.400,- Kč23.400,- Kč
  14.400,- Kč za 2 umělecká díla
  23.400,- Kč za 4 umělecká díla
  (maximální velikost obrazu 100x120cm, s výjimkou předem domluvených výjimek:)

  BANKOVNÍ SPOJENÍ:
  GE MONETA Money Bank, a.s.
  č.ú.: 4545454545/0600
  (Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé Vaše jméno a příjmení a krátké info o sobě do katalogu)

  INFORMACE, TERMÍNY A ORGANIZAČNÍ POKYNY:
  Tato přihláška se stává platnou a účinnou až po úhradě výstavního poplatku a až na základě úhrady výstavního poplatku je místo na mezinárodní výstavě pro umělce 100% garantováno.
  Umělec zašle na email info@aristaart.cz fotografie vystavovaných děl v tiskové kvalitě a za účelem propagace (pozvánka, propagační materiály atd.) ihned po odeslání přihlášky, pokud tak ještě neučinil. Umělec poskytne další součinnost, které bude nezbytná pro propagaci umělce, jeho děl i celé výstavy.
  Umělec na základě domluvy se zástupcem Aristaart
  na své náklady doručí na výstavu vybraná přihlášená autorská díla včas,
  a to buď v termínu 22. – 30.6. 2023
  na adresu sídla Aristaart PROSPIRIT s.r.o., Husova 131, Škvorec, Praha – východ, PSČ: 250 83
  (o přesném termínu a času doručení je třeba se předem domluvit na tel. 603 573 226)
  nebo v termínu 1. – 2.7.2023
  rovnou do Galerie U Zlatého Kohouta, Michalská 3, Praha 1, kde se výstava pořádá
  (o přesném času a termínu je třeba se předem domluvit na tel. 603 573 226).
  V případě, že se umělec rozhodně nevystavovat a oznámí to Aristaart nejpozději do 20.5.2023, propadá Aristaart jen 50% z výstavního poplatku jako smluvní pokuta a náhrada škody za nedodržení této Smlouvy, pokud se Aristaart a Umělec nedohodnou jinak.
  V případě, že se umělec rozhodně nevystavovat a oznámí to Aristaart až po termínu 20.5.2023, propadá Aristaart 90 % z uhrazeného výstavního poplatku jako pokuta a náhrada škody za nedodržení této Smlouvy, pokud se Aristaart a Umělec nedohodnou jinak.
  Umělec bere na vědomí, že dopravu autorkých děl na výstavu a z výstavy si umělec zajistí na své náklady a riziko.
  Umělec bere na vědomí, že Aristaart není zodpovědná za jakékoliv poškození autorských děl.
  Umělec bere na vědomí a dává tímto souhlas Aristaart (PROSPIRIT s.r.o.) s nakládáním s osobními údaji Umělce v rámci a v souladu s GDPR zákonem.

  Děkujeme!
  Těšíme se na fantastickou spolupráci ve vesmíru umění!
  Těšte se na neopakovatelnou výstavu!

  , .



  Arista Art: