Závazná přihláška - smlouva
OBJECT:
ART IN PRAGUE 2020
Mezinárodní výstava v Praze

DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY:  7.7.-.22.8.2020
VERNISÁŽ: úterý 7.7.2020 18h
LOCATION:  Galerie U Zlatého Kohouta, Michalská 3, Praha 1 - Staré město

dále je „Výstava“

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL:
PROSPIRIT s.r.o. v rámci projektu Aristaart
dále jen „Aristaart“

Umělec vystavuje s Aristaart: poprvéopakovaně
POPIS AUTORKÝCH DĚL:REFERENT: Zuzana KřovákováMirela ZukalMonika Gründlerjiný
(kdo Vás kontaktoval)

Umělec se touto přihláškou zavazuje k vystavení svých shora uvedených autorských děl
na 4.ročníku Mezinárodní výstavy Aristaart: ART IN PRAGUE 2020 za podmínek níže uvedených.

VÝSTAVNÍ POPLATEK:14.400,- Kč23.400,- Kč
14.400,- Kč za 2 umělecká díla
23.400,- Kč za 4 umělecká díla
(maximální velikost obrazu 100x120cm, s výjimkou předem domluvených výjimek:)

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
GE MONETA Money Bank, a.s.
č.ú.: 4545454545/0600
(Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé Vaše jméno a příjmení.)

INFORMACE, TERMÍNY A ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Tato přihláška se stává platnou a účinnou až po úhradě výstavního poplatku a až na základě úhrady výstavního poplatku je místo na mezinárodní výstavě pro umělce 100% garantováno.
Umělec zašle na email info@aristaart.cz fotografie vystavovaných děl v tiskové kvalitě za účelem propagace (pozvánka, propagační materiály, atd.) ihned po odeslání přihlášky, pokud tak ještě neučinil. Umělec poskytne další součinnost, které bude nezbytná pro propagaci umělce, jeho děl i celé výstavy.
Umělec na základě domluvy se zástupcem Aristaart
na své náklady doručí na výstavu vybraná přihlášená autorská díla včas,
a to buď v termínu 22. – 30.6. 2020
na adresu sídla Aristaart PROSPIRIT s.r.o., Husova 131, Škvorec, Praha – východ, PSČ: 250 83
(o přesném termínu a času doručení je třeba se předem domluvit na tel. 603 573 226)
nebo v termínu 1. – 4.7.2020
rovnou do Galerie U Zlatého Kohouta, Michalská 3, Praha 1, kde se výstava pořádá
(o přesném času a termínu je třeba se předem domluvit na tel. 603 573 226).
V případě, že se umělec rozhodně nevystavovat a oznámí to Aristaart nejpozději do 15.5.2020, propadá Aristaart jen 50% z výstavního poplatku jako smluvní pokuta a náhrada škody za nedodržení této Smlouvy, pokud se Aristaart a Umělec nedohodnou jinak.
V případě, že se umělec rozhodně nevystavovat a oznámí to Aristaart až po termínu 15.5.2020, propadá Aristaart 90 % z uhrazeného výstavního poplatku jako pokuta a náhrada škody za nedodržení této Smlouvy, pokud se Aristaart a Umělec nedohodnou jinak.
Umělec bere na vědomí, že dopravu autorkých děl na výstavu a z výstavy si umělec zajistí na své náklady a riziko.
Umělec bere na vědomí, že Aristaart není zodpovědná za jakékoliv poškození autorských děl.
Umělec bere na vědomí a dává tímto souhlas Aristaart (PROSPIRIT s.r.o.) s nakládáním s osobními údaji Umělce v rámci a v souladu s GDPR zákonem.

Děkujeme!
Těšíme se na fantastickou spolupráci ve vesmíru umění!
Těšte se na neopakovatelnou výstavu!

, .


Arista Art: